Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp K37 UEH đợt 1 năm 2015

Dưới đây là kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp K37 UEH đợt 1 năm 2015. K37ers xem và có kế hoạch tốt cho mình. Chúc tất cả K37er thành công.

Sinh viên tải kế hoạch bằng cách nhấn vào biểu tượng dưới đây: 


-->
Len dau trang