Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

UEH công bố danh sách xếp lớp Khóa 40 UEH – Đại học Chính quy

Danh sách xếp lớp Khóa 40 UEH: 

Thời khóa biểu Khóa 40 UEH: 

Sinh viên xem danh lớp được bố trí và học đúng thời khóa biểu quy định.

Các vấn đề liên quan đến thời khóa biểu, danh sách lớp chất lượng cao: Liên hệ cô Thanh Tâm: ĐT: [08]38230082 ext 124; Liên quan đến học phí lớp chất lượng cao (mức học phí, cách đóng phí) liên hệ thầy Tâm, phòng Tài chính – Kế toán, ĐT [08]38.222.357

Các thắc mắc về lớp học, sinh viên gửi thông tin đến email tuyensinh@ueh.edu.vn (Vui lòng ghi rõ thông tin: họ tên, điện thoại, mã sinh viên và nội dung thắc mắc) hoặc liên hệ: 08.38.230.082 ext 153 (gặp thầy Trung) 141 (gặp thầy Thái)

Các vấn đề liên quan đến lớp chất lượng cao: liên hệ cô Thanh Tâm: ĐT: 38230082 ext 124

Các vấn đề liên quan lớp Cử nhân tài năng: Liên hệ cô Hồng 5446 5555 

Nguồn: http://online.ueh.edu.vn 


-->
Len dau trang