Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

UEH nhập sách của Đại học Harvard làm giáo trình

Hai cuốn sách nổi tiếng Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô ấn bản mới nhất của tác giả N. Gregory Mankiw (NXB Cengage Learning) vừa được Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh chọn dịch ra tiếng Việt để đưa vào đề án đào tạo tiên tiến thuộc chương trình đổi mới đại học.

Tác giả N. Gregory Mankiw, giáo sư kinh tế Đại học Harvard là một trong 25 nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới; là thành viên Ban nghiên cứu Kinh tế quốc gia, thành viên tư vấn cho Văn phòng Ngân sách Quốc hội, Cục Dự trữ liên bang khu vực Boston và New York.

Đại diện NXB Cengage Learning, ĐH Kinh tế TP.HCM và Fahasa giới thiệu bộ sách Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô phiên bản tiếng Việt.

Từ tháng 10 tới, các chương trình đào tạo chất lượng cao tại  Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh  sẽ bắt đầu sử dụng hai cuốn sách nói trên làm giáo trình giảng dạy chính thức; đến năm 2015 thì sẽ trở thành giáo trình rộng rãi được sử dụng rộng rãi cho sinh viên ngành kinh tế. Năm 2015 cũng sẽ có thêm 15 đầu sách khác của các NXB nước ngoài được dịch làm giáo trình đào tạo chính thức trong trường Đại học này.

 Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô bản tiếng Việt do nhóm 16 dịch giả là chuyên gia, giảng viên chuyên ngành kinh tế chuyển ngữ, được biên tập và in ấn ở Singapore.

Tại Việt Nam, hai cuốn sách trên do công ty Fahasa nhập khẩu và phát hành. NXB Cengage Learning đã chấp nhận cho phép phía Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đứng ra chuyển ngữ, sử dụng với bản quyền miễn phí, tuy nhiên, với nhiều điều khoản ràng buộc về sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt.

TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh cho biết: “Việc nhập khẩu những cuốn sách có giá trị học thuật nước ngoài làm giáo trình chính thức là thực hiện mục tiêu tạo ra sự liên thông giữa chương trình đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM với các ĐH lớn trên thế giới. Đây cũng là một bước thay đổi cơ bản để chuẩn bị nhân sự cho việc hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015. Có thể nói, đây là một hình thức quốc tế hóa chương trình đào tạo đại học trong nước, đặc biệt ở lĩnh vực kinh tế, cần những kiến thức học thuật mới, cập nhật với đời sống kinh tế thế giới”.

Theo Nguyễn Vinh – Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online


-->
Len dau trang