Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

UEH chính thức đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giao cho Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh.

Nguồn: www.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang