Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Kết quả thi huấn luyện kỹ năng K37 UEH – Tuần sinh hoạt công dân năm 2014

Dưới đây là kết quả thi huấn luyện kỹ năng K37 UEH – Tuần sinh hoạt công dân năm 2014.

Sinh viên tải kết quả thi bằng cách nhấn vào biểu tượng dưới đây: 

Nguồn: www.ctct.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang