Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” UEH năm 2014

Kế hoạch số 1184/KH-ĐHKT-CTCT ngày 21/8/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Nguồn: www.ctct.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang