Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Danh sách sinh viên K37, 38, 39 đăng ký học Tuần Sinh hoạt Công dân năm 2014

Thời gian học: Buổi 1, Buổi 2 (K37, 38, 39) từ ngày 22/9/2014 đến ngày 16/10/2014; Buổi 3, Buổi 4 (K37) từ ngày 04 đến ngày 07/11/2014; Buổi 5 (K37) ngày 29&30/11/2014. Địa điểm học: Hội trường A.116.
Thời gian học: Buổi 1, Buổi 2 (K37, 38, 39) từ ngày 29/9/2014 đến ngày 16/10/2014; Buổi 3, Buổi 4 (K37) từ ngày 04 đến ngày 07/11/2014; Buổi 5 (K37) ngày 29&30/11/2014.
Địa điểm học: Hội trường A.116, số 59C Nguyễn Đình Chiểu Quận 3 TP. Hồ Chí Minh.
Sơ đồ chỗ ngồi (sinh viên phải ngồi đúng sơ đồ, theo số báo danh của từng khối lớp học):
 
Danh sách đăng ký (cập nhật 8h ngày 30/9/2014):
 
Lưu ý: Sinh viên chưa đăng ký đủ buổi học hoặc muốn thay đổi lịch học thực hiện đăng ký bổ sung từ ngày 29/9/2014 đến ngày 04/10/2014 bằng cách đăng ký lại.
Xem lịch học (Kế hoạch).


-->
Len dau trang