Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Thông báo Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ giữa – Năm 2015

Sinh viên tải Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ giữa – Năm 2015 bằng cách nhấn vào biểu tượng bên dưới. 

Nguồn: Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác Sinh viên UEH


-->
Len dau trang