Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Thông báo Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015

Tải Lịch Đăng ký học phần UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Tải Thời khóa biểu dự kiến Khóa 37, 38, 39, 40 UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Tải Thời khóa biểu dự kiến Khóa 37, 38, 39, 40 CLC UEH – Học kỳ đầu – Năm 2015 

Một số lưu ý quan trọng:

–       Khóa 12-VB2CQ và khóa 16-LTĐH hết thời gian đào tạo năm 2014 (không còn đăng ký trong đợt này);

–       Khóa 13-VB2CQ và khóa 17-LTĐH hết thời gian đào tạo tháng 12/2015;

–       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (thông báo bên dưới);

–       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X; Điểm X là học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi;

–       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

–     Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 25/12/2014) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

–       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

–       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm ) điểm.

–       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo – Email: thaonp@ueh.edu.vn – Điện thoại: 38230082 Ext.133

o   Liên thông đại học: thầy Tấn – Email: tan@ueh.edu.vn – Điện thoại 38230082Ext.131 

o   Văn bằng hai chính quy: cô Xuân Tâm – Điện thoại 38230082Ext.132 – Email: xuantam86@ueh.edu.vn

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … thầy Trung – Điện thoại 38230082 Ext.153 – Email: trungvt@ueh.edu.vn hoặc thầy Thạch – Điện thoại 38230082 Ext.151 – Email: thachnh@ueh.edu.vn

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: thầy Sơn – Điện thoại 38230082Ext.122 – Email: nhson@ueh.edu.vn

§  Liên thông đại học: thầy Tài – Điện thoại 38230082Ext.123 – Email: ductaiqldt@ueh.edu.vn

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Điện thoại 38230082 Ext.121 – Email: ntlan@ueh.edu.vn

Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


-->
Len dau trang