Danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ đầu – Năm 2014

Dưới đây là danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ đầu – Năm 2014.

Sinh viên tải danh sách bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây.

HỌC KỲ ĐẦU

  Lưu ý:

  – Sai điểm trung bình học tập, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, phòng A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 – gặp Thầy Sơn – ĐT: 38 230 082 Ext. 122

  – Sai điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị, phòng A2.15 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

  – Qui chế xét học bổng: sinh viên xem tại mục Qui chế – Qui định

  – Thời gian phát học bổng sẽ được phòng Tài chính – Kế toán thông báo chi tiết sau.

  – Thời gian điều chỉnh điểm đến hết 16 giờ 00 ngày 26/9/2014. Sau thời gian trên, phòng QLĐT – CTSV sẽ không giải quyết điều chỉnh bất cứ trường hợp nào.

  Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


  -->
  Len dau trang