Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ đầu – Năm 2014

Dưới đây là danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ đầu – Năm 2014.

Sinh viên tải danh sách bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây.

HỌC KỲ ĐẦU

  Lưu ý:

  – Sai điểm trung bình học tập, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, phòng A0.14 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 – gặp Thầy Sơn – ĐT: 38 230 082 Ext. 122

  – Sai điểm rèn luyện, sinh viên liên hệ phòng Công tác chính trị, phòng A2.15 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

  – Qui chế xét học bổng: sinh viên xem tại mục Qui chế – Qui định

  – Thời gian phát học bổng sẽ được phòng Tài chính – Kế toán thông báo chi tiết sau.

  – Thời gian điều chỉnh điểm đến hết 16 giờ 00 ngày 26/9/2014. Sau thời gian trên, phòng QLĐT – CTSV sẽ không giải quyết điều chỉnh bất cứ trường hợp nào.

  Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


  -->
  Len dau trang