Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 

Danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ cuối – Năm 2014

Dưới đây là danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ cuối – Năm 2014.

Sinh viên tải danh sách bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây.

HKC HB 2014

  Lưu ý:

  – Điều kiện để xét và được cấp học bổng theo Quyết định số 1321/ QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV  ban hành ngày 12/4/2013 Quy định về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đai học chính quy;

  – Nếu sinh viên có thắc mắc, khiếu nại  vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo – CTSV gặp thầy Sơn (số điện thoại: 38230082 – ext: 122) trong giờ hành chính từ ngày 23/3/2015 đến 26/3/2015.

  Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


  -->
  Len dau trang