Danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ cuối – Năm 2014

Dưới đây là danh sách Sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập UEH – Học kỳ cuối – Năm 2014.

Sinh viên tải danh sách bằng cách nhấn vào các liên kết dưới đây.

HKC HB 2014

  Lưu ý:

  – Điều kiện để xét và được cấp học bổng theo Quyết định số 1321/ QĐ-ĐHKT-QLĐT-CTSV  ban hành ngày 12/4/2013 Quy định về việc xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đai học chính quy;

  – Nếu sinh viên có thắc mắc, khiếu nại  vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo – CTSV gặp thầy Sơn (số điện thoại: 38230082 – ext: 122) trong giờ hành chính từ ngày 23/3/2015 đến 26/3/2015.

  Nguồn: http://online.ueh.edu.vn


  -->
  Len dau trang