TRANG CHỦ » TÀI LIỆU » ĐẠI CƯƠNG » QUẢN TRỊ HỌC

QUẢN TRỊ HỌC

Tổng hợp các tài liệu, đề thi, bài giảng môn Quản trị học của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Đề thi thử KTHP Quản trị học K41 UEH Đề 903
Đề thi thử KTHP Quản trị học K41 UEH Đề 903  407

3295 lượt xem

Dưới đây là đề thi thử Kết thúc học phần môn Quản trị học K41 UEH Đề 903. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng ...

Đề thi KTHP Quản trị học K40 UEH Đề 196
Đề thi KTHP Quản trị học K40 UEH Đề 196  0

22096 lượt xem

Dưới đây là đề thi Kết thúc học phần môn Quản trị học K40 UEH Đề 196. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng ...

Đề thi thử KTHP Quản trị học K40 UEH Đề 140
Đề thi thử KTHP Quản trị học K40 UEH Đề 140  1

19299 lượt xem

Dưới đây là đề thi thử Kết thúc học phần môn Quản trị học K40 UEH Đề 140. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng ...

Đề thi thử KTHP Quản trị học K39 UEH Đề 158
Đề thi thử KTHP Quản trị học K39 UEH Đề 158  0

13452 lượt xem

Dưới đây là đề thi thử Kết thúc học phần môn Quản trị học K39 UEH Đề 158. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng ...

Len dau trang