Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 
TRANG CHỦ » TÀI LIỆU » ĐẠI CƯƠNG (page 12)

ĐẠI CƯƠNG

4 đề thi KTHP Tối ưu hóa K35 UEH  0

1121 lượt xem

Dưới đây là 4 đề thi Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K35 của trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần ...

Tổng hợp bài giảng môn Kinh tế Vĩ mô UEH
Tổng hợp bài giảng môn Kinh tế Vĩ mô UEH  4

17211 lượt xem

Dưới đây là các bài giảng môn Kinh tế Vĩ mô UEH, UEHer xem và tham khảo để học tập và ôn thi cho tốt. UEHer tải bài giảng bằng cách nhấn vào các biểu tượng bên dưới. Bài giảng của ...

4 đề thi KTHP Tối ưu hóa K34 UEH  0

1280 lượt xem

Dưới đây là 4 đề thi Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K34 của trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần ...

Đề thi thử KTHP Tối ưu hóa K39 UEH Đề 1  2

3436 lượt xem

Dưới đây là đề thi thử Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K39 UEH Đề 1. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui ...

8 đề thi KTHP Tối ưu hóa K31 UEH  1

1759 lượt xem

Dưới đây là 8 đề thi Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K31 của trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần ...

8 đề thi KTHP Tối ưu hóa K32 UEH  0

991 lượt xem

Dưới đây là 8 đề thi Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K32 của trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần ...

Đề thi KTHP Tối ưu hóa K38 Đề 1 UEH  0

2573 lượt xem

Dưới đây là đề thi Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K38 Đề 1 của trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp ...

4 đề thi KTHP Tối ưu hóa K36 UEH  0

2153 lượt xem

Dưới đây là đề thi 4 Kết thúc học phần môn Tối ưu hóa K36 UEH. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng ...

Đề thi Giữa kỳ Kinh tế Vĩ mô K38 UEH Đề 1
Đề thi Giữa kỳ Kinh tế Vĩ mô K38 UEH Đề 1  0

22648 lượt xem

Dưới đây là đề thi Giữa kỳ Kinh tế Vĩ mô K38 UEH Đề 1 của Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để ...

Len dau trang