Đề thi thử KTHP Lý thuyết Tài chính Tiền tệ K40 UEH

Dưới đây là đề thi thử Kết thúc học phần môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ K40 UEH.

taichinhtienteUEH

Bạn đang sử dụng tài liệu được cung cấp miễn phí bởi Đề thi UEH. Để góp phần giúp ích cho cộng đồng UEHer, bạn vui lòng đóng góp tài liệu để phát triển QUỸ TÀI LIỆU SINH VIÊN KINH TẾ bằng cách gửi tất cả những bài giảng, bài ôn, slide đề cương, đề thi, ôn tập… có trong máy của bạn đến địa chỉ sau http://dethiueh.com/donggoptailieu Chân thành cảm ơn tất cả các bạn!

Truy cập Fanpage Đề thi UEH để theo dõi tất cả các thông tin về sinh viên, học tập và đề thi… tại UEH.

Tham gia học và ôn thi ở UEH với group Học và ôn thi UEH.

Tải bản PDF của đề thi bằng cách vào biểu tượng bên dưới: 


-->
Len dau trang