Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 
TRANG CHỦ » Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Ông Võ Văn Châu – Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Những Doanh nhân thành đạt xuất thân từ UEH
Những Doanh nhân thành đạt xuất thân từ UEH  0

9334 lượt xem

Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH) được thành lập từ năm 1976, qua 39 năm xây dựng và phát triển, đã trưởng thành và phát triển theo hướng hội nhập giáo dục quốc tế, đào tạo ...

Len dau trang