Góc Học Tập UEH
Công khai group · 11.084 thành viên
Tham gia nhóm
Góc Học Tập UEH là nơi học tập, trao đổi, thi cử, hẹn hò... của các thần dân UEH.
 
TRANG CHỦ » kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô UEH

kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô UEH

UEH nhập sách của Đại học Harvard làm giáo trình
UEH nhập sách của Đại học Harvard làm giáo trình  0

4564 lượt xem

Hai cuốn sách nổi tiếng Kinh tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô ấn bản mới nhất của tác giả N. Gregory Mankiw (NXB Cengage Learning) vừa được Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh chọn dịch ra tiếng Việt để đưa ...

Len dau trang